The Just Energy Essays

From January to March 2023, the Urban Futures Studio at Utrecht University published a ten-part series ‘The Just Energy Essays’ in collaboration with online publication Energeia. The Just Energy Essays team invited researchers and experts in philosophy, sociology, political science, gender, law, etc. to explore different perspectives on justice in the energy transition.

While this initiative is not directly carried out by ReSET, it is a valuable contribution to society and was carried out in collaboration with the Dutch ReSET team. Our website offers an archive of the essays, which were originally published on the Energeia website.

*The original essays are written in Dutch and were translated into English. You will find the translations side by side on this page. For more information on this series, contact dr. Jesse Hoffman (j.g.hoffman@uu.nl).

Rechtvaardigheid als uitdaging voor de energietransitie - Jesse Hoffman, Maarten Hajer, Marte Vroom
Lees in het Nederlands
Justice as a challenge for the global energy transition - Jesse Hoffman, Maarten Hajer, Marte Vroom
Read in English
Staar niet blind op procedurele rechtvaardigheid, maar compenseer - Marc Davidson
Lees in het Nederlands
Don't be blinded by procedural justice, but compensate those who should be - Marc Davidson
Read in English
Een verleidelijk warmtenet voor een rechtvaardige transitie - Annelies Huygen
Lees in het Nederlands
An attractive heat distribution network for a just energy transition - Annelies Huygen
Read in English
De energietransitie laat vrouwen in de kou staan - Mariëlle Feenstra
Lees in het Nederlands
(Hoe) kunnen we luisteren naar een stem die niet kan spreken? - Lot Elshuis, Albert Faber
Lees in het Nederlands
De financiële wereld is niet neutraal: uitdagingen voor een rechtvaardige energietransitie - Friedemann Polzin
Lees in het Nederlands
'Hebben we dat allemaal wel nodig?' - Gert Jan Kramer, Sanne Akerboom
Lees in het Nederlands